new.png     

Denda Tilang

Surat Keterangan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Pengaduan

JENIS LAYANAN

Pelayanan pada Pengadilan Negeri Palembang dilakukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). adapun jenis layanan antara lain :

A. Kepaniteraa Pidana

 1. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana;
 2. Pendaftaran Praperadilan;
 3. Permohonan Upaya Hukum Perkara Pidana (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
 4. Permohonan Grasi;
 5. Pencabutan Upaya Hukum Perkara Pidana (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
 6. Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan;
 7. Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan;
 8. Permohonan Perpanjangan Penahanan;
 9. Permohonan Pembantaran;
 10. Permohonan Izin Besuk;
 11. Permohnan Izin Berobat;
 12. Permohnoan Pinjam Pakai Barang Bukti.

B. Kepaniteraan Perdata

 1. Pendaftaran Perkara Gugatan/Perlawanan (Verzet)/Bantahan (Derden Verzet);
 2. Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana;
 3. Pendaftaran Perkara Permohonan;
 4. Permohonan Upaya Hukum Perkara Perdata (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
 5. Permohonan Sumpah Atas Ditemukan Barang Bukti Baru (Novum);
 6. Pengembalian Sisa Panjar Perkara;
 7. Permohonan Eksekusi;
 8. Permohonan Konsignyasi;
 9. Permohonan Pengambilan Uang Hasil Eksekusi dan Konsignyasi;
 10. Pencabutan Perkara Gugatan/Permohonan;
 11. Pencabutan Upaya Hukum Perkara Perdata (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
 12. Pencabutan Eksekusi;
 13. Pendaftaran Keberatan Putusan BPSK;

C. Kepaniteraa Tipikor

 1. Pelimpahan Berkas Perkara Tipikor;
 2. Permohonan Upaya Hukum Perkara Pidana (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
 3. Permohonan Grasi;
 4. Pencabutan Upaya Hukum Perkara Pidana (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
 5. Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan;
 6. Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan;
 7. Permohonan Perpanjangan Penahanan;
 8. Permohonan Pembantaran;
 9. Permohonan Izin Besuk;
 10. Permohnan Izin Berobat;
 11. Permohnoan Pinjam Pakai Barang Bukti.

D.Kepaniteraan PHI

 1. Pendaftaran Perkara GugatanPHI;
 2. Permohonan Upaya Hukum Perkara PHI (Kasasi);
 3. Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama (Bipartit)
 4. Pengembalian Sisa Panjar Perkara;
 5. Permohonan Eksekusi;
 6. Permohonan Pengambilan Uang Hasil Eksekusi dan Konsignyasi;
 7. Pencabutan Perkara Gugatan PHI;
 8. Pencabutan Upaya Hukum Perkara PHI (Kasasi);
 9. Pencabutan Eksekusi;

E. Kepaniteraan Hukum

 1. Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum;
 2. Permohonan Legalisasi Surat/Akta Dibawah Tangan (Waarmarking);
 3. Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara;
 4. Permohonan Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht);
 5. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus;
 6. Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil;
 7. Permohonan Informasi;
 8. Penanganan Pengaduan;
 9. Permohonan Turunan Putusan.